Veckobladet

SKRIV UT

Veckobladet
VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING
Lidmansv.8; 724 61 Västerås
Tel: 021-14 11 20;

Kyrkoherde: NATAN SPYCHALA ofm 0707302813
Exp.tid: tis-fre 14-17
Epost: vasteras@katolskakyrkan.se

Facebooks sida: www.facebook.com/V%C3%A5r-Frus-Katolska-Kyrkan-i-V%C3%A4ster%C3%A5s-197110520808693/

PG: 34 79 83-9

Lördag

7/9

V.36

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Mässa Västerås
10.00 Undervisning för klass 4,5,6 Västerås
11.30 Mässa Västerås
12.30 Undervisning för klass 7,8,9 Västerås
17.00 Syrianska-Melekiter Västerås
  Kol 1:21-23, Ps 54, Luk 6:1-5  
Söndag

8/9

23 söndagen 'under året'

V.36

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Västerås
9.30 Undervisning för klass 1,2,3  
11.00 HÖGMÄSSA Västerås
11.00 Mässa Köping
13.30 Mässa på kroatiska Västerås
16.00 Mässa i Sala Sala
17.00 Mässa på spanska Västerås
  Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17, Luk 14:25-33  

Måndag

9/9

V.37

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA Västerås
  Kol 1:24-2:3, Ps 62, Luk 6:6-11  

Tisdag

10/9

V. 37

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA med litania till St Antonius av Padova Västerås
  Kol 2:6-15, Ps 145, Luk 6:12-19  

Onsdag

11/9

V.37

Tid:
Aktivitet:
Plats:
12.00 Mässa Västerås
18.00 Mässa Köping
  Kol 3:1-11, Ps 145, Luk 6:20-26  

Torsdag

12/9

Jungfru Marias heliga namn

V.37

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.30 Rosenkrans Västerås
18.00 Mäsa med litania till S:t Franciskus av Assisi  
  Jer 1:17-19, Ps 71, Mark 6:17-29  

Fredag

13/9

Johannes Chrysostomos biskop och kyrkolärare

V.37

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.00 Tillbedjan Västerås
18.00 Mässa Västerås
  1 Tim 1:1-2,12-14, Ps 16, Luk 6:39-42  

Lördag

14/9

Det heliga korsets upphöjelse

V.37

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Mässa Västerås
10.00 Undervisning för  kaldeiska gruppen Västerås
15.00 Mässa på tigrinska  Västerås
18.00 syrianska- katolker Västerås
  4 Mos 21:4-9, Fil 2:6-11, Joh 3:13-17  
Söndag

15/9

24 söndagen 'under året'

V.37

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Västerås
11.00 Mässa  Köping
11.00 HÖGMÄSSA Västerås
13.30 Mässa på polska Västerås
17.00 Syrianska - Melekiter Västerås
  2 Mos 32:7-11,13-14, 1 Tim 1:12-17, Luk 15:1-32  

Måndag

16/9

Cornelius påve och Cyprianus biskop martyrer

V.38

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA Västerås
  1 Tim 2:1-8, Ps 28, Luk 7:1-10  

Tisdag

17/9

V. 38

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA med litania till St Antonius av Padova Västerås
  1 Tim 3:1-13, Ps 101, Luk 7:11-17  

Onsdag

18/9

V.38

Tid:
Aktivitet:
Plats:
12.00 Mässa Västerås
18.00 Mässa Köping
  1 Tim 3:14-16, Ps 111, Luk 7:31-35  

Torsdag

19/9

Januarius biskop och martyr

V.38

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.30 Rosenkrans Västerås
18.00 Mäsa med litania till S:t Franciskus av Assisi  
  1 Tim 4:12-16, Ps 111, Luk 7:36-50  

Fredag

20/9

Andreas Kim Taegon och Paulus Chong Hasan Koreas första martyrer

V.38

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.00 Tillbedjan Västerås
18.00 Mässa Västerås
  1 Tim 6:3-12, Ps 49, Luk 8:1-3  

Lördag

21/9

Matteus apostel och evangeliet

V.38

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Mässa Västerås
10.00 Undervisning för klass 4,5,6 Västerås
11.30 Mässa Västerås
12.30 Undervisning för klass 7,8,9 Västerås
17.00 Möte för Kaldeiska familjen Västerås
  Ef 4:1-7,11-13, Ps 19, Matt 9:9-13  
Söndag

22/9

25 söndagen 'under året'

V.38

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Västerås
9.30 Undervisning för klass 1,2,3  
11.00 HÖGMÄSSA Västerås
11.00 Mässa Köping
14.00 Mässa i kaldeiska riten Västerås
18.00 Mässa i Fagersta Fagersta
     
  Am 8:4-7, 1 Tim 2:1-8, Luk 16:1-13  

Måndag

23/9

Pio av Pietrelcina präst

V.39

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA Västerås
  Esra 1:1-6, Ps 126, Luk 8:16-18  

Tisdag

24/9

Alla Sveriges skyddshelgon

V. 39

Tid:
Aktivitet:
Plats:
18.00 MÄSSA med litania till St Antonius av Padova Västerås
  Esra 6:7-8,12b,14-20, Ps 122, Luk 8:19-21  

Onsdag

25/9

V.39

Tid:
Aktivitet:
Plats:
12.00 Mässa Västerås
18.00 Mässa Köping
  Esra 9:5-9, Ps Tob 13:2-5,8, Luk 9:1-6  

Torsdag

26/9

Kosmas och Damianus martyrer

V.39

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.30 Rosenkrans Västerås
18.00 Mäsa med litania till S:t Franciskus av Assisi  
  Hagg 1:1-8, Ps 149, Luk 9:7-9  

Fredag

27/9

Vincent de Paul präst

V.39

Tid:
Aktivitet:
Plats:
17.00 Tillbedjan Västerås
18.00 Mässa Västerås
  Hagg 2:1b-10, Ps 43, Luk 9:18-22  

Lördag

28/9

V.39

Tid:
Aktivitet:
Plats:
7.30 Mässa Västerås
10.00 Undervisning för  kaldeiska gruppen Västerås
15.00 Mässa på tagalog Västerås
16.00 syrianska- katolker Västerås
  Sak 2:1-5,10-11a, Ps Jer 31:10-12b,13, Luk 9:43b-45  
Söndag

29/9

26 söndagen 'under året'

V.39

Tid:
Aktivitet:
Plats:
9.00 MÄSSA Västerås
11.00 Mässa  Köping
11.00 HÖGMÄSSA Västerås
     
  Am 6:1a,4-7, 1 Tim 6:11-16, Luk 16:19-31