Kungörelse

SKRIV UT

I Romerks-katolska kyrkan fick kyrkoårets sista dag namnet " Kristus Konungens dag" i samband med lituri-och kalenderreformen 1969.

År 1925 med encyklik Quas Primas påven Pius XI har proklmerat den högtid för hela katolska kyrkan och uppmanar att mänskligheten bör vigas till Jesu Heliga Hjärta varje år. På den dagen efter högmässan, inför Allraheligaste Sakrament ska vi be litania till Jesu Hjärta och vi ska viga oss till Jesu hjärta.

 

JULMARKNAD

Den 1 december (lördag) kommer vi att ha Julbasar. Vi tar gärna emot allt som är rent och helt och som du tror går att sölja, dock inte kläder, möbler eller skor. Nya saker till barnslotter och tombola tas gärna emot, liksom hemgjort sylt och saft. Även penningsbidrag behövs för att inköpa matvaror till serveringen. Lämna dina saker i god tid! Vi hoppas att absaren även i år blir en trevlig tillvaro för oss alla.

_____________________

MARIASYSTRAR FRÅN OSNABRUCK

Här hittar ni uppdaterade uppgifter om våra kära systrar: 

Schwester M. Clementiana Bertels
D- 49 716 MEPPEN
Ludwigstrasse 1 
Tel:0049-(0)5931-492 8447

Schwester M. Ortrud Robin
D-49 586 MERZEN
Gartenstrasse 4
Tel 0049 -(0) 5466-333

Schwester M. Sixta Bludau
Slottsgränd 7 B
S 753 09 UPPSALA
mobil 0765-90 28 62 / systersixta@gmail.com
tel. 018-12 58 58

 _________________________________

CARITAS BEHÖVER DIG!

Föreningen Caritas Västerås behöver ett större stöd från församlingen.

Du blir medlem för 50:-/år

Du som redan är medlem – glöm inte att betala in avgiften för 2017!

 Plusgirokonto 55 04 37-8 eller BG- nummer 619-9004

 _________________________________

Välsignelse av hemmet

”Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.”

Enligt olika traditioner under jultiden besöker präster  medlemmar i församlingen för att välsigna huset eller hemmet och be tillsammans om Guds välsignelse för hela det kommande år. För välsignelse av hemmet, v.g. kontakta gärna någon präst.

 _________________________________