Församlingsbladet

SKRIV UT

Församlingsbladet 

VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING
Lidmansv.8; 724 61 Västerås - Tel: 021-14 11 20;
Exp.tid: tis - fre: 14-17)
Epost:
vasteras@katolskakyrkan.se

pg: 34 79 83 - 9

FÖRSAMLINGS BLAD

VÅR FRUS KATOLSKA FÖRSAMLING

VÄSTERÅS – VÄSTMANLAND NR. 156, Vinter 2018 - Våren 2019

 

 

_________________________________

 

Mässor i vår kyrkan

MÄSSOR PÅ SVENSKA

VÄSTERÅS

Vi fira mässor från måndag till fredag kl. 18.00 utan onsdag - då firar vi mässa kl. 12.00.

Varje tisdag efter mässa firar vi kort gudtjänst till den helige Antonius och på torsdag till den helige Franciskus. På lördagar kl. 7.30 har vi mässor i Mariakapellet – votivmässor – under dem ber vi på speciellt sätt till Gud genom Marias hjärta.

Varje tisdag firar vi efter Mässa gudstjänst till den helige Antonius och på torsdagar firar vi gudstjänst till den helige Franciskus. Alla som vill be till Gud genom dessa heligas förböner kan lämna intentionen i sakristia före Mässan.

Varje fredag tillfälle till bikt från kl. 17.00

 

KÖPING

 Söndagar: kl. 11.00

Onsdagar: kl. 18.00

Första fredag i månaden: kl. 18.00 (från kl. 17.00 tillfälle till bikt)

FAGERSTA- Brukskyrkan följande söndagar kl. 18.00:

26 december, 27 jan,  24 feb,  24 mars,  22 april (OBS! Måndag); 28 april;  26 maj.

ARBOGA - Nicolai kyrka följande lördagar kl. 16.00:

Spanska: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december

SALA - Stora salen i Mikaelgården (vid Kristina kyrkan) följande söndagar  kl. 16.00:

6 jan,  3 feb, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni.

 

 

 

 NATIONELLA MÄSSOR

VÄSTERÅS

Kaldeisk rit söndagar kl. 14.00

6 jan, 27 jan, 3 feb, 24 feb, 3 mars, 24 mars, 7april, 28 april, 5 maj,

26 maj, 2 juni, 23 juni.

Franska (burundiska) söndagar kl. 17.00

6 jan, 3 feb, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni

Eritreanska lördagar kl. 15.00 -

12 jan, 9 feb, 9 mars, 13 april, 11 maj

Syrianska katoliker lördagar kl. 18.00

12 jan, 26 jan, 9 feb, 23 feb, 9 mars, 23 mars, 13 april, 27 april, 11 maj, 25 maj.

Kroatiska söndagar kl. 13.30 

13 jan, 10 feb, 10 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni.

Spanska söndagar kl. 17.00 -

13 jan, 10 feb, 10 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni.

Polska söndagar kl. 13.30 – 

20 jan, 17 feb, 17 mars, 21 april, 22 april (annandag Påsk) 19 maj.

Syrianska-Melekiter söndagar kl. 17.00

20 jan, 17 feb, 17 mars, 21 april, 19 maj.

Filippinska lördagar kl. 15.00 - 

26 jan, 23 feb, 23 mars, 27 april, 25 maj

                                    ————————

Spanska följande lördagar i Arboga - Nicolai kyrka kl. 16.00:

5 jan,  2 feb, 2 mars, 6 april,  4 maj.

Slovenska söndagar i Köping kl. 15.00:

27 jan, 24 feb, 24 mars, 28 april, 26 maj, 23juni.

Franska (burundiska) söndagar i Sala i Stora salen i Mikaelgården (vid Kristina kyrkan) kl. 16.00:

 27 jan, 24 feb,  24 mars, 28 april,  26 maj.

 

_________________________________

 Vi vill också inbjuda alla våra äldre i vår församling varje tisdag kl. 14.00. Då kan vi träffas vid kaffe, kakor och goda saker. Vi kan be tillsammans och prata om viktiga problemet eller om vanligt liv. På det sätt kan vi erfara Jesus Kristus som sade: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

_________________________________ 

Undervisning för barn och ungdomar

i Vår Frus katolska församling i Västerås

 

ÅRSKURS 1, 2, 3

Dag och tid: söndagar kl. 9.30–12.00  ( ingår mässa kl. 11.00 )

 Datum: 13 januari; 27 januari; 10 februari; 24 februari; 10 mars; 24 mars; 7 april; 28 april; 12 maj; 26 maj

ÅRSKURS 4,5,6

 Dag och tid: lördagar kl. 10.00–12.30  ( ingår mässa kl. 11.30 )

datum: 12 januari; 26 januari; 9 februari; 23 februari; 11 mars; 23 mars; 6 april; 27 april; 11 maj; 25 maj

 

KONFIRMANDER ÅRSKURS 7, 8, 9

Dag och tid: lördagar kl. 11.30-14.00 (ingår mässa kl. 11.30)

 datum: 12 januari; 26 januari; 9 februari; 23 februari; 11 mars; 23 mars; 6 april; 27 april; 11 maj; 25 maj

Undervisning i Fagersta

Undervisning i Fagersta för barn i årskurs 1-3 kl. 17.00 före mässan följande söndagar: 27 jan; 24 feb, 24 mars; 28 april; 26 maj.

Extra möte för alla barn

(årskurs 3, barnen från Fagersta och äldre barn)

som förbereder sig till Första Kommunion den 30 maj kl. 11.00:

19 jan kl. 12.00 - ”Första synden och konsekvenser efter”

2 feb. kl. 12.00 - Prov för alla barn till I:a Kommunion

16 feb kl. 12.00 - ”Synder, förlåtelse, bikt”

16 mars kl. 12.00 - ”Bikt - träning”

13 april kl. 12.00 - ”Jesus sista Måltid - I:a Kommunion”

11 maj kl. 13.00 - prov av dräkten !!!

18 maj kl. 13.00 - Träning i kyrkan

25 maj kl. 13.00 - Träning i kyrkan

29 maj kl. 18.00 - Bikt i kyrkan

Extra möte för ungdomar

(årskurs 8-9, och äldre ungdomar)

som förbereder sig till Konfirmation den 1 juni kl. 17.00:

19 jan kl. 13.30 - ”Första synd och konsekvenser efter”

31 jan. kl. 18.30 - Prov för alla konfirmander

16 feb kl. 13.30 - ”Jesus Kristus, Frälsare”

16 mars kl. 13.30 - ”Konfirmation - Gamla och Nya Testament”

13 april kl. 13.30 - ”Helige Andes gåvor för mig”

11 maj kl. 14.00 - provklänning !!!

18 maj kl. 14.00 - Träning i kyrkan

28 maj kl. 18.30 - Träning i kyrkan

31 maj kl. 18.30 - Bikt i kyrkan + träning

Olika aktiviteter för barn i vår församling i 2019:

6 januari Mässa kl. 11.00 - Barnens Julfest

27 februari kl. 12.00 - Karnavalfest för barn - börjar med Mässa och efteråt dansar vi i Stora Salen, lekar och har roligt tid tillsammans.

28 februari kl. 12.00 - Fotbollsbords turnering - Speciellt kyrkoherdes pris för första platsen! :D

1 Mars kl. 12.00 - Bowling för barn

15 mars kl. 17.00 - Korsvägsandakt för barn

8 juni kl. 9.00 - Resa för barn och deras föräldrar till Eskilstuna

Djurpark.

    ___________________

 Församlings grupper

I vår församling finns också många grupper som man kan vara i:

Caritas – karitativ grupp som hjälper mest behövande,

Monikas gemenskap – föräldrars grupp som ber för sina barn och familjer,

Rosenkransgrupp – som ber på speciellt sätt genom Maria till Gud;  

 Tredje Franciskans Orden – människor som vill leva i världen enligt den helige Franciskus regel,

Möte med Bibeln – för dessa som vill fördjupa sin kunskap om Bibeln; Församlings kör – för dessa som vill sjunga till Herrens ära;

Ministranter – för pojkar som vill tjäna för Gud under mässor och

Lektorer – för tjejer som vill läsa läsningar,

Ungdomsgrupp - som träffar varje fredag efter mässa kl. 18.00 och genom sitt liv förkunna om Jesus.

 _________________________________

Tisdagar med Bibeln” kl. 18.30 !

Följande tisdagar läser vi Jobs bok från Gamla Testamentet.

Alla som vill delta i ett spännande äventyr med Bibeln är

välkomna! Vi pratar om Gud, om religion, om människan i Bibeln, särskilt i det Gamla Testamentet. Det är för dem som har många frågor och för dem som vill veta mer och mer…

Vi träffas den: 15 jan, 12 feb, 5 mars, 2 april, 7 maj, 4 juni

 _________________________________

Lekmäns Franciskans Orden

 I vår församling finns OFS, Sekularorden (tidigare kallad Franciskus Tredje Orden) inspirerades direkt av den Helige Franciskus, som gav lekmännen en levnadsregel för att visa vägen till ett liv i Kristi efterföljd. Vi träffas regelbundet en gång per månad. Sekularfranciskanerna är kallade av den helige Ande att leva efter evangeliet i Franciskus anda. Det franciskanska livsidealet är starkt präglat av att leva i enkelhet och bön, glädje och gemenskap, vård och omsorg om skapelsen, samt att motverka splittring, både i kyrkan och i världen och att verka för fred. Sekularordens regel är en regel för lekmän i världen. Vi tillhör Stockholm-Uppsala gruppen. Mer information: www.sekularfranciskan.se. Är du intresserad att vara med kontakta Br. Witold (mob 076 199 98 66)

_________________________________ 

Burundi bönegrupp

Varje torsdag kl. 17.00 träffas våra medlemar som kommer från Burundi för att prisa och lova vår Gud i sitt eget språket.

Alla är välkomna!

_________________________________

Rosenkransen

Vi hade funderat på att kunna göra något mer för Gud och för oss själva. Då kom vi överens om att som medlem i den ”levande rosenkransen” är vi förpliktigade att träffas en gång per månad under den Heliga Mässan.

Sista torsdagen i månaden ber vi rosenkransen kl. 17.30 och har den gemensamma Eukaristin kl. 18.00.

Var och en av oss ber en dekad av Rosenkransen och vi bygger upp en andlig bönekedja.

Hela rosenkransbönen är upphängd på ett radband, en krans. Precis som kulorna i radbandet bildar en enhet genom att vara sammanflätade, så är kyrkan genom sina bedjande medlemmar en enda rosenkrans som ständigt befinner sig i bön. I bönen är vi förenade med alla som står inför Herrens ansikte. Även om rosenkransbönen är en privat bön uttrycker den ändå en gemenskap i Kristus. Vi känner detta rent intuitivt att vi gärna ber den tillsammans med andra.

 Alla som är intresserad att vara med hjärtligt välkomna.

Kontakta mig på telefon 021-14-11-20 eller mobilen 070-766 9172

Ewa Wawrzonkowska

_________________________________

 Att besöka gamla och sjuka.

Om en katolik blir sjuk och sjukdomen är långvarig underrättar man en katolsk präst, som kan besöka den sjuke och ta med sig den heliga kommunionen eller/och utdela de sjukas smörjelse. Den ges åt allvarligt sjuka för att de skall få kraft, hopp och lindring i sitt lidande, samt - om Gud så vill - få hälsan åter. Anhöriga till en svårt sjuk katolik är förpliktade att i god tid kalla på en präst, så att den sjuke kan få de sjukas smörjelse, som helst föregås av bikt.

Man kan anmäla sina gamla eller sjuka i sakristian efter varje mässa !

Vid akut ring direkt till präster.

_________________________________

Karneval !

Kära bröder och systrar!

Den 2 mars i Stora salen kl. 19.00 blir det Karnevalfest! Vi ska dansa, lyssna på fin musik och äta olika goda saker!

Biljetter kostar nästan ingenting: varje person måste komma med mat som räcker för fyra personer (olika potatisrätter, sallader, köttbullar, ris, olika rätter från ditt land).

Man måste anmäla sig till br. Natan - tel. 0707302813 för att vi ska kunna förbereda allt innan festen.

Alla vuxna är välkomna! (utan barn)

_________________________________

 Välsignelse av hemmet

”Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.”

Enligt olika traditioner under jultiden besöker präster  medlemmar i församlingen för att välsigna huset eller hemmet och be tillsammans om Guds välsignelse för hela det kommande år. För välsignelse av hemmet, v.g. kontakta gärna någon präst.

 

_________________________________

Inför giftermålet

I den Katolska Kyrkan har brudparet i regel minst 3 samtal med prästen före vigseln. Ibland tar det tid innan alla nödvändiga papper är på plats. Därför är det bra om man i god tid - helst 3 månader före giftermålet - tar kontakt med prästen. Brudpar som bor i Sverige, men som kommer att gifta sig i utlandet, bör förberedas här och inte utomlands. De papper som alla brudpar behöver är följande:

¨ HINDERSPRÖVNINGSINTYG - fås hos Lokala Skattemyndigheten (dokumentet gäller bara 4 månader);

¨ Giltiga DOPBEVIS - (inte äldre än 6 månader) fås hos den församling där man är döpt. För den katolska partnern bör det framgå att han/hon är fri att gifta sig (status liber). Dopbevis behövs även för en icke katolskt döpt kristen. Den icke katolska partnern skaffar sig dessutom en s. k. PERSONBILD från Lokala Skattemyndigheten. I samtalen kommer vi att ta upp den Katolska Kyrkans syn på äktenskapet och familjelivet och tillsammans med brudparet förbereds vigselgudstjänsten.

TA KONTAKT MED PRÄSTEN I GOD TID!

 _________________________________