LOGO

Kontakta oss

724 61 Västerås, Sweden
E-post: vasteras@katolskakyrkan.se
Telefon: +46 21 14 11 20
Kyrkoherde
Broder Natan OFM
070-730 281 3
natanspych@interia.pl
  Församlingssystrar
Clementiana
021-14 11 20
Sixta
021-14 18 70
srsixta@varfru.se
Kaplan
Broder Witold OFM
076-199 98 66
witofm@o2.pl
  Församlingsassistent
Ewa Wawrzonkowska
021-14 11 20
vasteras@katolskakyrkan.se
Kaplan
Broder Bononiusz OFM
070-456 82 06
bono123@tlen.pl
  Mariasystrarna
Lidmansvägen 6
724 61 Västerås
021-14 59 90
mariasystrarna@gmail.com